[INFORGRAPHIC] NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, vẫn còn khá nhiều trường hợp các hộ gia đình chưa nắm rõ được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình đối với mảnh đất đang sở hữu, dẫn đến tình trạng tranh chấp, kiện tụng. Đất Xanh Nghệ An xin đưa ra một số lưu ý theo quy định của pháp luật giúp mọi người hiểu rõ hơn về quá trình sử dụng đất.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*